Heavy Metal

Temat: Podatek od nieruchomości.
ustawy... ...Nie ulega więc wątpliwości, że urządzenia reklamowe, w szczególności tablice jako najczęściej występujące urządzenia reklamowe, tylko wtedy są budowlami, gdy trwale związano je z gruntem. Istniejąca w Prawie budowlanym definicja tymczasowego obiektu budowlanego (art. 3 pkt 5) niczego nie zmienia w kwestii kwalifikacji obiektu budowlanego, gdyż pojęcie tymczasowego obiektu budowlanego nie pozostaje w żadnym prawnym związku z budynkiem, budowlą i obiektem ... ust. 1 ustawa o podatkach i opłatach lokalnych znaczenie podatkowe przypisuje jedynie własności i posiadaniu gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części... Sąd podzielił zatem stanowisko Spółki, że ... zatem, które z tablic będących w posiadaniu Spółki, są trwale związane z gruntem, a nadto – które z nich usytuowane są na gruntach Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Tylko te...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=188